Om kredsen

Aalborg 12 som kreds

Hos FDF Aalborg 12. kreds har vi mulighed for, at være dem vi er, sammen med andre.

  • Vi skaber nye venskaber på tværs af vand, land, holdninger og personligheder.
  • Vi flytter vores grænser sammen og overvinder det som vi troede var umuligt.
  • Vi tager på lejre, oplever at være en del af naturen og har plads til leg.
  • Vi lærer at respektere hinandens forskelle, og udnytter dem dermed positivt i fællesskabet.

Kredsen giver børn og unge et ståsted at møde verden fra, som kommer til udtryk i hverdagen gennem vores aktiviteter og samværsformer.

Kontakt kredsledelsen: info@aalborg12.dk
Camilla Munniche . . 42 32 53 62
Anja Nielsen . . . . . . . 29 92 93 98

Kredsens adresse: Mylius Erichsens Vej 165, 9210 Aalborg SØ.

Interesseret i at vide mere:

Vi er en del af landsforbundet FDF, og er ca. 60 glade FDFere, der holder til i vores kredshus på Mylius Erichens Vej 165 i Grønlandskvarteret. FDF henvender sig til børn og unge fra 4 til 18 år. Hvis man er over 18, kan man hjælpe til som leder, tante, bestyrelsesmedlem mm.

FDF har forandre sig rigtigt meget i løbet af de sidste år. FDF er ikke bare alle de traditionelle kerneaktiviteter som bål, rafter, knob og lejrture. Parolen er: ”Bare det er sjovt, er det en FDF-aktivitet”. Derfor er aktiviteterne meget varierende, og kan være alt fra at tage 20 km mærket, pizzabagning over bål til teater og musik. Bare det er noget vi har det rart med. Det eneste krav er at du kommer med et smil på munden og en positiv indstilling.

Vi har masser af plads til at muntre os både ude og inde, det er kun fantasien der sætter grænserne for hvad et klassemøde hos FDF kan indeholde. Hos os er det et mål at alle børn mærker, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges. Her er hygge og man kan prøve kræfter med sig selv. Bliver man ikke så god til at bygge med rafter, lave bål eller løse hemmelige koder, så er man sikkert en god kammerat eller fantastisk til at sætte telt op. Så mød op og prøv det. FDF kommer helt sikket til at forandre dit liv.

FDF er sjov for alvor! Aktiviteterne og samværsformen i FDF skal være med til at give børnene mod på livet, tillid til sig selv og hinanden. Dette kommer af at FDF er fast forankret i folkekirken, men vi ønsker at alle børn i kvarteret får muligheden for at deltage i de aktiviteter vi har at tilbyde uanset religiøse tilhørsforhold – alle er hjertelig velkomne.

Som FDF’er går man til møde en gang om ugen, sammen med jævnaldrene. Ellers er der i løbet af året weekendture og sommerlejr.

Det koster 300 kr. halvårlig at være medlem, dertil kommer betaling for ture og lejre. Alle ledere, bestyrelse, kredsledere m.v. er ulønnede.,

Kom og prøv at være med en måned – det koster ikke noget. Se under klasserne, hvornår der er FDF for dig! Du kan også kontakte en af kredslederne og høre nærmere:

info@aalborg12.dk

En film om FDF

Klik her for at downloade eller se videoen om FDF

Kilde: fdf.dk, musik: Michael Kristensen