Seniorvæbnere (7.klasse og 8. klasse)

Ledere: Kåre, Anne, Morten, Adrian, Julie, Johannes og David.

Kontakt: seniorvaebner@aalborg12.dk