Puslinge (5 år til 0. klasse)

Ledere: Casper, Mette og Mathias G.

Kontakt: pusling@aalborg12.dk